W dniu 23 stycznia 2018 austriacki Krems na Dunajem gościł międzynarodową konferencję z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego przed katastrofami naturalnymi oraz spowodowanymi przez człowieka, współorganizowaną przez Uniwersytet Dunajski w Krems i Instytut Nauk Atmosferycznych i Klimatu Narodowego Urzędu Badawczego Włoch ISAC, oraz pierwsze, dwudniowe spotkanie robocze międzynarodowego projektu ProteCHt2save.

Projekt współfinansowany jest z programu Unii Europejskiej Interreg Central Europe. Bielsko-Biała było reprezentowane podczas tego spotkania przez pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Jana Sienkiewicza i Aleksandrę Chrystowską-O’Shea; a powiat bielski przez grupę pracowników Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bielskiego.

Uczestnicy mieli okazję przedyskutować praktyczne problemy ochrony dzieł sztuki i kultury i spróbować własnych sił w symulacjach akcji ratowania zalanych książek czy też rzeźb ratowanych z „płonącego” budynku. Ćwiczenia odbywały się głównie na terenie zabytkowej zabudowy Opactwa Benedyktynów Göttweig, które w faktycznie płonęło w 1718 roku najprawdopodobniej wskutek zaprószonego ognia.  

 

ProteCHt2save-RGB