Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w seminarium pt. „Seniorze nie daj się oszukać – wybrane zagadnienia z prawa konsumenckiego".


Seminarium jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „SENIOR ZNACZY SZACUNEK" w dn. 19.12.2017 roku w BCSK, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej. Wykład poprowadzi Pan Daniel Jachimowicz. 

Osoba do kontaktu ze strony ARR SA: Pani Elżbieta Szczerba, tel. 33/816-91-62.

Zapraszamy seniorów!