Niemieckie miasto Neumunster w Schleswig Holstein było siedzibą międzynarodowego spotkania roboczego w ramach projektu MAMBA, w którym ARR S.A. jest jednym z 14 partnerów. Projekt koncentruje się na znalezieniu innowacyjnych rozwiązań mobilności osób z obszarów słabo zaludnionych i dotkniętych zmianami demograficznymi. Spotkanie odbyło się 15 i 16 listopada 2017 r.

W ramach spotkania Jan Sienkiewicz, Dyrektor ds. Projektów Międzynarodowych, oraz Aleksandra Chrystowska O'Shea, Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych, zaprezentowali wstępny zarys akcji pilotażowej przygotowywanej przez Agencję do wdrożenia w przyszłym roku.
Projekt jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zrównoważony Transport).

IMG 20171115 113438Interreg BalticSeaRegon