W dniach 5-6 lipca br. w Bolonii odbyło się pierwsze spotkanie projektu ProteCHt2save realizowane w ramach programu Interreg Central Europe.

Celem tego organizacyjnego spotkania było omówienie przez partnerów dokładnego harmonogramu realizacji projektu oraz ustalenie zadań na najbliższy okres.

Logo

W projekt zaangażowani są partnerzy z Polski, Włoch, Austrii, Węgier, Chorwacji i Słowenii. Celem projektu, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest przygotowanie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed powodziami i zalaniem.

Projekt realizowany będzie do połowy roku 2020.

IMG 20170705 141458

IMG 20170705 155342

IMG 20170706 090957