W dniach 21-22 czerwca br. w Sztokholmie odbyło się pierwsze spotkanie projektu opatrzonego akronimem MAMBA, realizowane w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

Celem tego organizacyjnego spotkania było omówienie przez partnerów dokładnego harmonogramu realizacji projektu, omówienie procedury przygotowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz ustalenie zadań na najbliższy okres.

IR-BSR logo EU-supplement horizontal 297mm

W projekt zaangażowani są partnerzy z Polski, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Danii oraz Niemiec. Celem projektu, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Projekt realizowany będzie do połowy roku 2020.

IMG 20170621 103501

IMG 20170621 103645

IMG 20170621 114046