FabLab Bielsko-Biała
Open Makers Day 23-06-2017

FabLab Bielsko-Biała to pierwsze w regionie laboratorium druku 3D i szybkiego prototypowania stworzone przez ARR S.A. w 2014 r.

 

W dniu 23 czerwca 2017 r. otwieramy nową siedzibę – FabLab zostaje przeniesiony do budynków ARR S.A. przy ul. Cieszyńskiej 365 (wcześniejsza lokalizacji – Hotel BIT) co znacznie polepszy dostępność dla wszystkich zainteresowanych. FabLab otwarty będzie dla każdego – dzięki wysokiej jakości sprzętowi i wyszkolonemu personelowi każdy, kto ma pomysł, wizję innowacyjnego przedmiotu lub produktu, wizję artystyczną wymagającą wykonania fizycznej realizacji będzie mógł wreszcie ją zrealizować i samodzielnie lub pod nadzorem wydrukować własny model 3D.

fablab logo

 

Bazując na poprzednich doświadczeniach FabLabu ze współpracy z sektorem edukacji, oraz biznesu zdecydowaliśmy o wyposażeniu w najnowocześniejszy możliwy sprzęt – drukarki MakerBot – Replicator +, Replicator Z18, Replicator 2x oraz drukarka SLA, skaner 3D i laser tnąco-grawerujący CO2. Sprzęt ten pozwoli na realizację różnych możliwych projektów w zakresie od pomysłu, poprzez modelowanie cyfrowe, produkcję prototypu, produkcję w małych seriach czy też tzw. inżynierię odwrotną (inaczej zwaną rekonstrukcyjną).
ARR S.A. jest także jednym z partnerów projektu FabLabNet, finansowanego z programu Interreg Central Europe, który zakłada stworzenie międzynarodowej sieci FabLabów i współpracę różnych środowisk – edukacji, biznesu, władz publicznych, społeczności lokalnych – w celu promowania nowoczesnych technologii i tworzenia społeczności innowatorów i wytwórców oraz lokalnych ekosystemów innowacji.

W dniu otwarcia przedstawimy nowe możliwości finansowania prac rozwojowych w zakresie małych przedsiębiorstw, które oferowane są przez Komisję Europejską z programu WATIFY. Przedstawimy także młodych przedsiębiorców współpracujących z FabLabem, którzy z własnym projektem osiągnęli sukces w konkursie Microsoft Imagine Cup 2017.

W ramach realizowanego przez ARR projektu FabLabNet, będziemy prowadzić akcje pilotażowe – dla lokalnych społeczności i oraz w obszarze edukacji dla studentów i uczniów: bezpłatne szkolenia i warsztaty o różnym stopniu trudności dla wszystkich zainteresowanych – pasjonatów i amatorów, ale także dla osób, które z drukiem 3D miały już kontakt i będą chciały zrealizować swoje projekty.

Zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu.

Otwarcie 23.06.2017 r. o godz. 9.00, ul. Cieszyńska 365, bud. B.

PROGRAM WYDARZENIA

PLAKAT