Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w imieniu firmy członkowskiej Izby - ANHER INVESTMENTS Andrzej Herjan oraz ARR S.A. zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu dot. ochrony danych osobowych, w związku z nowymi regulacjami prawnymi, nakładającymi na firmy szereg obowiązków, które zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Jak stworzyć miasto atrakcyjne dla biznesu, innowacji i inwestycji?

W dniu 26 stycznia 2018 roku już po raz kolejny w Bielsku-Białej odbyły się „Cybermanewry” – impreza organizowana przez Stowarzyszenie Polska-Świat dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, której celem jest szerzenie wiedzy na temat cyberprzestrzeni oraz wspieranie kreatywnego myślenia.

W dniu 23 stycznia 2018 austriacki Krems na Dunajem gościł międzynarodową konferencję z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego przed katastrofami naturalnymi oraz spowodowanymi przez człowieka, współorganizowaną przez Uniwersytet Dunajski w Krems i Instytut Nauk Atmosferycznych i Klimatu Narodowego Urzędu Badawczego Włoch ISAC, oraz pierwsze, dwudniowe spotkanie robocze międzynarodowego projektu ProteCHt2save.

W ramach projektu FabLabNet od połowy października do połowy grudnia 2017 roku organizowaliśmy Akcję Pilotażową Community - serię darmowych szkoleń, warsztatów i prezentacji z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego.

W dniu 8 stycznia 2018 roku w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego odbyła się wideokonferencja inaugurująca współpracę w ramach projektu.

Podkategorie