W dniu 08.12.2017 roku w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie już spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT działającej w ramach projektu In Focus.

W dn. 07.12.2017 r. odbyła się konferencja pn.: "Bezpieczeństwo seniora w cyberprzestrzeni i w życiu" zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej.

W dniu 4 grudnia 2017 r. na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pn. "Nauka Innowacje Biznes" organizowana przez ATH pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Bordeaux odbyło się kolejne spotkanie tematyczne w ramach projektu InFocus, program URBACT III.

Niemieckie miasto Neumunster w Schleswig Holstein było siedzibą międzynarodowego spotkania roboczego w ramach projektu MAMBA, w którym ARR S.A. jest jednym z 14 partnerów. Projekt koncentruje się na znalezieniu innowacyjnych rozwiązań mobilności osób z obszarów słabo zaludnionych i dotkniętych zmianami demograficznymi. Spotkanie odbyło się 15 i 16 listopada 2017 r.

OSTATNIE MIEJSCA - ZAPRASZAMY!

W nawiązaniu do ubiegłorocznej konferencji pn.: „Gospodarka senioralna – potencjał rozwoju regionu", która cieszyła się dużym zainteresowaniem, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej kontynuuje temat polityki senioralnej organizując w dn. 07.12.2017 r. konferencję pn.: "Bezpieczeństwo seniora w cyberprzestrzeni i w życiu".

Podkategorie